Ziyaretçi Aydınlatma Metni

WEB ZİYARETÇİSİNE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Onatça İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş.  olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, web sitesi ziyaretçilerinin işlem güvenliği bilgileri, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

 

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

 

Onatça İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş. (Onatça/Şirket), KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimizin açık adresi Özgür Mh.  Kaktüs Cd. No: 2/A Yüreğir/Adana’dır. Şirketimiz 44998 ticaret sicil numarası ile Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup,  Şirketimizin MERSİS numarası 0643058867700001’dır.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 

İŞLENEN VERİ TÜRÜ

AÇIKLAMASI

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

Parola, Cihaz MAC Adresi, Dâhili IP Adresi, Harici IP Adresi, Trafik Verileri (ÖRN: Bağlantı Zamanı/Süresi, İletişim Miktarı vb.)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını oluşturmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Şirket internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 

 

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

 

VERİ SORUMLUSU UNVAN

Onatça İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş

MERSİS NO              

0643058867700001

E-POSTA ADRESİ     

onatca@favoribayi.com

KEP ADRESİ

onatcainsaat@hs03.kp.tr kep

ADRESİ

Özgür Mh.  Kaktüs Cd. No: 2/A Yüreğir/Adana

 

Copyright © 2021 Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.